DOCENTEN

Een korte verantwoording voor de naam Histopia. Over Thomas Mores Utopia en de manier waarop geschiedenis als histopia kan worden gezien.

Twee artikelen over het geschiedenisonderwijs in het kader van de profielen in de tweede fase en over geschiedenis binnen projectonderwijs met als thema Schiphol.

Hoe zet je een les in elkaar? Op deze pagina staat een model voor het maken van een les directe instructie.

Kant-en-klaar onderwijsmateriaal is nog maar in geringe mate voorhanden op het internet. Om hierin te voorzien worden die hier aangeboden. Iedereen is welkom om materiaal beschikbaar te stellen!

De hoofdstukken uit de methode Pharos zijn over het algemeen niet erg probleemgericht. Daarom zijn hier alternatieve hoofd- en deelvragen bedacht waardoor de stof nog dit jaar probleemgerichter en bestaansverhelderender kan worden aangeboden.