Histopia is bedoeld voor het geschiedenisonderwijs.

Iedereen is welkom om zelf een bijdrage te leveren via commentaar, informatie, artikelen of lesmateriaal.

 

ARCHEOS: een educatieve site over archeologie in Nederland
Deze site bevat niet alleen informatie over archeologie, maar heeft ook een afdeling voor docenten met allerlei tips over wat je binnen en buiten de les met archeologie kunt doen.

De Vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON)
Een vereniging bestemd voor alle leraren, docenten, ouders, leerlingen, studenten en onderwijsinstellingen die ontevreden zijn met de onderwijsvernieuwingen in de afgelopen jaren en vinden dat het onderwijs in Nederland het meeste is gebaat bij gekwalificeerde en inspirerende vakdocenten die de vrijheid krijgen naar eer en geweten gedegen vakinhoudelijk onderwijs te geven.
Dat het huidige onderwijs niet altijd het gewenste resultaat oplevert, moge blijken uit dit fragment..

 

Geloof in Nederland: multimediaal project over de relatie tussen Islam en Christendom
Een prachtig project, gemaakt door de faculteit der theologie en het instituut der religiestudies van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het is in eerste instantie bedoeld voor vijf en zes vwo-scholieren.

 

Zestienmiljoenrechters
De vraag hoe met de grondwet moet worden omgegaan, staat na de dood van Theo van Gogh ter discussie. Zestienmiljoenrechters laat de bezoekers aan de website zelf beslissen over zaken die echt gediend hebben en vergelijkt de uitspraken met die van de rechters.

Bekijk enkele voorbeelden van het gebruik van powerpointpresentaties in het geschiedenisonderwijs:

Jagers of boeren? Oefen de verschillen tussen jagers en boeren in de prehistorie.

De groei van het Romeinse rijk Laat zelf het Romeinse rijk groeien door te klikken.

Boeren in de vroege Middeleeuwen Test je kennis van par. 1 en 2 van h. 4 uit Sporen deel 1!

Meer powerpoints als onderdeel van een lesprogramma met digitale studiewijzer, leerdoelen, historische verhalen en oefenprogramma's

 

               
         Screensaver Grieken        screensaver Het Romeinse leger

Histopia is gemaakt door Bas van der Meijden toen hij docent geschiedenis was aan Lyceum Sancta Maria in Haarlem. Inmiddels is hij verbonden aan de christelijke hogeschool Windesheim in Zwolle.
Laatst bewerkt: november 2005.
ns